Xe Mô Hình Roll-Royce PhanTom 1:64 Collector's Model ( Đen )

Tại Shop Xe Mô Hình Tĩnh: Tạm hết

Hình ảnh chi tiết sản phẩm:Tổng Quan : Rolls-Royce Phantom là Rolls-Royce thay thế 's cho bản gốc Silver Ghost . Giới thiệu là 'New Phantom' vào năm 1925, chiếc Phantom đã có một động cơ lớn...
Hết hàng

Chia sẻ

Hình ảnh chi tiết sản phẩm:

Tổng Quan : 

Rolls-Royce Phantom  Rolls-Royce thay thế 's cho bản gốc Silver Ghost . Giới thiệu là 'New Phantom' vào năm 1925, chiếc Phantom đã có một động cơ lớn hơn Silver Ghost và đã qua sử dụng pushrod-vận hành van overhead thay cho Silver Ghost của van bên .

Phantom được chế tạo ở Derby , Anh và Springfield, Massachusetts , Hoa Kỳ. Có một số khác biệt về đặc điểm kỹ thuật giữa Phantoms của Anh và Mỹ.

Phantom được thay thế bằng Phantom II vào năm 1929. Phantom I không bao giờ được Rolls-Royce sử dụng; nó là một cấu trúc của những người đam mê áp dụng để giúp phân biệt nó với các thế hệ khác có cùng tên kiểu máy.

Sản phẩm mua kèm giảm 10%