CMC Ferrari 275 GTB/C (Silver) 1966, chassis no. 09051 #98

Tại Shop Xe Mô Hình Tĩnh: 13,500,000₫

Hết hàng!
Hết hàng

Chia sẻ

Chưa có mô tả cho sản phẩm này...

Sản phẩm mua kèm giảm 10%