Ford #66 2016 24HR. OF LE MANS LMGTE PRO 4TH PLACE FORD CHIP GANASSI TEAM UK TSM 1:43 (Xanh)

Tại Shop Xe Mô Hình Tĩnh: 1,600,000₫

Video Chi Tiết MẫuFord #66 2016 24HR. OF LE MANS LMGTE PRO 4TH PLACE FORD CHIP GANASSI TEAM UK TSM 1:43 (Xanh)

Chia sẻ

Video Chi Tiết Mẫu

Ford #66 2016 24HR. OF LE MANS LMGTE PRO 4TH PLACE FORD CHIP GANASSI TEAM UK TSM 1:43 (Xanh)

Sản phẩm mua kèm giảm 10%