Lamborghini Urus Bianco / Carus ( Taigete Wheels) Handmade/Collection MR Model 1:18 ( Trắng )

  • Thương hiệu: MR
  • Loại: Mô hình Ô Tô
  • Mã sản phẩm: Lambo032C
  • Tỷ lệ: 1:18

Tại Shop Xe Mô Hình Tĩnh: 12,700,000₫

Còn 2 sản phẩm.
XE MÔ HÌNH Lamborghini Urus Bianco / Carus ( Taigete Wheels) Handmade/Collection MR Model 1:18 ( Trắng )

Chia sẻ


XE MÔ HÌNH Lamborghini Urus Bianco / Carus ( Taigete Wheels) Handmade/Collection MR Model 1:18 ( Trắng )


Sản phẩm mua kèm giảm 10%