Triumph Bonneville T120R 1959 Handmade & Limited Edition VMB 1:6 ( Xanh )

Tại Shop Xe Mô Hình Tĩnh: 9,500,000₫

Còn 1 sản phẩm.

Chia sẻ


Sản phẩm mua kèm giảm 10%