Mô Hình Nhà Fujiwara Tofu Shop 1:64 Yume Box ( COMPO 2 BỘ RA SẢN PHẨM KHÔNG CÓ XE )

  • Thương hiệu: Yume Box
  • Loại: Figure
  • Mã sản phẩm: 64004c
  • Tỷ lệ: 1:64

Tại Shop Xe Mô Hình Tĩnh: 1,250,000₫

Còn 24 sản phẩm.

Chia sẻ

Chưa có mô tả cho sản phẩm này...

Sản phẩm mua kèm giảm 10%